UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
FBOS FundacjaBos
   
REJESTRACJA
(Poniższe pola wypełnia lider nowo powstającego zespołu sąsiedzkiego)
 
DANE ZESPOŁU SĄSIEDZKIEGO:
 
Nazwa projektu:  max. 50 znaków, np. Ogród pod dębem
Województwo:
Kod pocztowy: -
Miejscowość:
Poczta:
Adres (ulica):
 
DANE LIDERA ZESPOŁU:
 
Imie: 
Nazwisko: 
E-mail: 
Telefon: 
Login:
Hasło musi zawierać od 5 do 20 znaków, małe i wielkie litery, co najmniej jedną cyfrę i znak specjalny
Hasło: 
Powtórz hasło: 

DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Pani/Pana danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej pod adresem www.fundacjabos.pl
Administratorem danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarcza jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą przy ul. Żelaznej 32, 00-832 Warszawa oraz prowadząca stronę internetową www.fundacjabos.pl.
Zbieramy następujące dane osobowe:
  • Imię i Nazwisko;
  • Dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu lub inne formy komunikacji elektronicznej;
  • Login i hasło
  • Adres zamieszkania
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz pkt b RODO, oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art 6 ust 1 pkt f RODO), w celu:
  • zgłoszenia Pani/Pana danych do konkursu,
  • przeprowadzenia konkursu "Zielona Ławeczka",
  • kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej,
  • prowadzenia korespondencji dotyczącej przeprowadzanego konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności i brak możliwości świadczenia usług. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów - zewnętrznej firmie księgowej, FreshMail Sp. z o.o., Caltha - Krzewski, Potempski - Spółka Jawna, Poczcie Polskiej S.A., przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne zlecenie Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Ponadto, Pani/Pana dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w tym roszczeniami organów podatkowych) wynikającymi ze zrealizowanej usługi.

Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO), prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Ma Pan/Pani także prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Fundacją poprzez e-mail wysłany na adres: rodo@fundacjabos.pl lub wysyłając list na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.

W przypadku zastrzeżeń co do legalności przetwarzania danych ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracja do konkursu " Zielona Ławeczka " jest równoznaczna z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą administratora terenu na udział w konkursie " Zielona Ławeczka ".
Tak, chcę otrzymywać informację o innych projektach i konkursach Fundacji BOŚ
zgoda nieobowiązkowa

PARTNERZY I PATRONI
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA UL. ŻELAZNA 32, 00-832 WARSZAWA LAWECZKA@FUNDACJABOS.PL 507 006 579